•  

   

  AB „Vilkma“ įgyvendina projektą „AB „Vilkma“ e.komercijos modelio diegimas“

  AB „Vilkma“ įgyvendina projektą „AB „Vilkma“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

  Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 66 000,00 Eur

  Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 500,00 Eur

  Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 22 d.

  Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 15 d.